mask

Wytyczne w związku z epidemią

klimatyzator zewnętrznyZalecamy:

- klimatyzatory pracujące na powietrzu obiegowym – WYŁĄCZYĆ I NIE UŻYWAĆ
- klimatyzatory pracujące tylko na powietrzu zewnętrznym – MOGĄ PRACOWAĆ
- klimakonwektory pracujące na powietrzu obiegowym - WYŁĄCZYĆ I NIE UŻYWAĆ
- klimakonwektory pracujące tylko na powietrzu zewnętrznym - MOGĄ PRACOWAĆ
- centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne z recyrkulacją Powietrza (komora mieszania) - WYŁĄCZYĆ I NIE UŻYWAĆ – wyjątek: centrale wyposażone w Filtry absolutne

- centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne wyposażone w odzysk obrotowy - WYŁĄCZYĆ I NIE UŻYWAĆ – wyjątek: centrale wyposażone w Filtry absolutne

- centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne wyposażone w odzysk krzyżowy – MOGĄ PRACOWAĆ

- centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne wyposażone w odzysk glikolowy – MOGĄ PRACOWAĆ

- centrale wentylacyjne / klimatyzacyjne pracujące tylko na powietrzu zewnętrznym – MOGĄ PRACOWAĆ

 

Powyższe zalecenia
Nie dotyczą miejsc gdzie nie przebywają ludzie np. serwerowni, pomieszczeń technicznych itp.


Informacja wysyłana do naszych klientów