mask

Agregaty chłodnicze

Agregaty chłodnicze służą do schładzania powietrza w celu uzyskania ustalonych parametrów temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, sali operacyjnej, hali, magazynie itd.
Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy pod względem działania: agregaty na bezpośrednie odparowanie i wytwornice wody lodowej (tzw. chillery).

Odbiór ciepła następuje w chłodnicach zamontowanych w centralach klimatyzacyjnych lub innych urządzeniach (np. chłodnicach strefowych), gdzie każda jest osobno sterowana poprzez zawór regulacyjny podłączony do automatyki sterowniczej każdej z central.
Zakres naszych usług w odniesieniu do agregatów chłodniczych obejmuje: dobór urządzeń do konkretnego obiektu, dostawę lub pomoc w zakupie urządzeń, wykonawstwo instalacji freonowych przy agregatach na bezpośrednie odparowanie, uruchomienia agregatów i systemów chłodniczych w powiązaniu z istniejącą automatyką lub jej wykonanie.

agregator

agregaty-07
agregaty-08
agregaty-10
agregaty-09
agregaty-11
agregaty-01
agregaty-02
agregaty-03
agregaty-05
agregaty-04
agregaty-06